BootStrap 3 Navbar 置中方法

先於 CSS 中加入以下 class

.navbar .nav.pull-center {
 float: none;
 margin: 0 auto;
 display:inline-block;
 *display:inline; /* ie7 fix */
 *zoom:1; /* hasLayout ie7 trigger */
 vertical-align: top;
}

.navbar-inner {
 text-align:center;
}

然後建立 navbar 時在 nav class 後額外加個 pull-center 即可

<div class="navbar">
 <div class="navbar-inner">
 <a class="brand" href="#">Title</a>
 <ul class="nav pull-center">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Link</a></li>
  <li><a href="#">Link</a></li>
 </ul>
 </div>
</div>

參考資料:

Bootstrap Navbar 置中

acidjazz Written by: